Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van de NVWF. Het lidmaatschap kost vijftien euro per drie jaar (over te maken op girorekening: NL62 INGB 0004 1988 10). Wie zich als lid wil aanmelden kan dat doen bij de secretaris, per e-mail (secretaris@nvwf.nl) of telefonisch (+31 50 3636148).

De voordelen van lidmaatschap

Als lid kun je de symposia gratis bezoeken en krijg je toegang tot de driejaarlijkse congressen tegen een sterk gereduceerd tarief.

Ook kom je door je lidmaatschap vanzelf terecht op mailing-lists die je op de hoogte houden van andere activiteiten op wetenschapsfilosofisch gebied.