Welkom op de website van de NVWF

De Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie (NVWF) is in 1979 opgericht. Tot de doelstellingen behoren:

  • Het stimuleren, inventariseren en coördineren van de beoefening van wetenschapsfilosofie;
  • Het bevorderen van de relevantie van de wetenschapsfilosofie voor de vakwetenschappen;
  • Het toegankelijk maken van de wetenschapsfilosofie voor een breder publiek.

De NVWF bestaat uit mensen die door beroep of belangstelling betrokken zijn bij de wetenschapsfilosofie: vakfilosofen, maar ook velen die een ander vak beoefenen waarbinnen, via onderzoek of onderwijs, sprake is van een wetenschapsfilosofische component. De vereniging biedt hun allen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en via symposia op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie in de ruimste zin des woords.

Wat heeft de NVWF te bieden?

Eenmaal per jaar organiseert de NVWF een symposium rond een wetenschapsfilosofisch thema. Het eerstevolgende symposium is het Symposium over Wetenschapsfilosofie, AI en Machine Learning dat op zaterdag 4 november 2023 zal plaats vinden van 13:30 tot 17:00.

Daarnaast vindt eens in de drie jaar in Leusden, aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, het congres Philosophy of Science in a Forest plaats.

Statuten

De statuten van de vereniging vindt u hier.

Contact

Mail naar een van de bestuursleden voor meer informatie.